Bộ dũa 12 sản phẩm

12-PCS Total Length: 170㎜ file Length:70㎜
(Total Length・file Length both in the shape of each dimension)
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
4㎜ 2㎜ HI012**
half
round
width thickness ITEM NO. drawing
4.2㎜ 2㎜ HA012**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ2.5 MA012**
square
width thickness ITEM NO. drawing
2.5㎜ 2.5㎜ KA012**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
4.0㎜ 4.0㎜ SA012**
trape zoid
width thickness ITEM NO. drawing
4.2㎜ 2㎜ SI012**
flat
width thickness ITEM NO. drawing
4㎜ 2㎜ SH012**
oval
width thickness ITEM NO. drawing
4㎜ 2.5㎜ DE012**
knife
width backs blade ITEM NO. drawing
4.5㎜ 2㎜ 1㎜ KH012**
balance edge
width thickness ITEM NO. drawing
4.2㎜ 2㎜ HM005**
clam
width backs blade ITEM NO. drawing
4.2㎜ 2.2㎜ 1㎜ HG012**
auri-form
width thickness ITEM NO. drawing
4㎜ 2.2㎜ RK012**
12pcs set
Above 12 different files into to one set.
ITEM NO. ST012**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng