Dũa bộ 8 sản phẩm

8-PCS Total Length: 200 mm file Length: 100 mm
(Total Length・file Length both in the shape of each dimension)
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
9㎜ 3.5㎜ HI008**
half
round
width thickness ITEM NO. drawing
9.5㎜ 3㎜ HA008**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ4.3 MA008**
square
width thickness ITEM NO. drawing
4.3㎜ 4.3㎜ KA008**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
7.5㎜ 7.5㎜ SA008**
trape zoid
width thickness ITEM NO. drawing
9.5㎜ 3㎜ SI008**
flat
width thickness ITEM NO. drawing
9㎜ 3㎜ SH008**
oval
width thickness ITEM NO. drawing
9㎜ 4.5㎜ DE008**
8pcs set
*Above 8 different files into to one set.
ITEM NO. ST008**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng