Đá cắt Synergy Teiken


●high dimensional accuracy
●reduce grinding noise
●good finish surface roughness
●decrease dimension error from temperature change.
Liên hệ
Còn hàng

”Knows everything & change everything by the grinding sound”

Synergy wheel is resinoid type wheels(dia/cBN) has a ceramics core. This wheel has high grinding performance than the resinoid type and vitrified type has a metal core.
This wheel decreases dimension error from temperature change and reduce grinding noise.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng