Vỏ bào/vỏ tiện/mạt giũa ACH-16

Features
Ideal tool for quickly and efficiently removing weld splatter, rust and other debris from most surfaces
Compact, heavy-duty construction for tough industrial
applications
Liên hệ
Còn hàng

Air Pressure  85 PSI
Air Consumption    5.3 CFM
Strokes per Minute  6,000 SPM
Shank Size    27/64” (10.5 mm) Round
Hose Size    3/8” ID
Weight    2.2 lbs.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng