Xi lanh nông nghiệp Shin Myong

Mô tả đang cập nhật
Liên hệ
Còn hàng
 
(mm)
ΦA
ΦB
ΦC
ΦD
ΦE
ΦN
F
G
H
M
K
30
50
60
25.3
45
69
50~70
20over
0,10,15,20,25
50~60
1/2-20UNF
or
3/4-16UNF
35
50
60
60
70
30.3
50
79
40
60
70
70
80
30.3
50
89
50~80
80
90
30.3
50
99
50~90
50
90
100
35.3
60
109
55
100
100
119
*You may upgrade or downgrade the machine's specification based on your machine type and your needs.
*We provide a wide selection of accessories.
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng