Quạt thổi Ion 3-F12-E

Features include:
Piezoelectric high-frequency AC corona discharge Ionizing method
Electrode needles: Inconel
Maintains an ion balance of ±5 V using a piezoelectric transformer and capa
Liên hệ
Còn hàng
Ion Generation Method  High Voltage AC Corona Discharge
Applied Voltage  AC 2.4kV
Input Voltage  DC 24V  ±5% (50/60Hz) 1200mA (max)
Dimensions  WITH STAND: 7.9"x6.0"x3.7" (200x151x95mm) H x W x D
 NO STAND: 7.0"x5.6"x3.4" (180x142x87mm) H x W x D
Weight  3.1 lbs (1.4Kg)
Airflow  3.4m3/min (max)
Noise Emission  58dBA (Measured at 3.3ft / 1m)
Ozone Generation  0.05ppm or less (measured at 1.97" / 50mm in front of unit)
Working Temp. Range /
Working Humidity Range
 41~140°F / 35~65% RH (non-condensing, non-freezing)
  5~60°C / 35~65% RH (non-condensing, non-freezing)
Static Eliminating Time  See PERFORMANCE
Ion Balance  Within ± 5V, Decay Time: 1.8sec or less
Distance from Target Area  See PERFORMANCE

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng