Dũa dẹp

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI015001→150mm hand Bastard
*knowledge
In most cases, W-cut (Double) is used.
Liên hệ
Còn hàng
Name Length
INCH mm
Roots
 
w×t mm
Tip
w×t mm
Tong
mm
number of input
pcs
ITEM 
NO.
150m/m 6 150 16×4 14×2.5 40 12 HI150**
200m/m 8 200 21×5 19×3 50 6 HI200**
250m/m 10 250 25×6 22×4 60 6 HI250**
300m/m 12 300 30×7 26×5 70 6 HI300**
350m/m 14 350 34×7.5 30×5.5 80 6 HI350**
400m/m 16 400 36×8.5 32×6.5 90 6 HI400**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng